Izjava o zaštiti privatnosti

Kompanija Gorenje d.o.o. Podgorica je posvećena obezbjeđivanju adekvatnog nivoa povjerljivosti, dostupnosti i zaštite ličnih podataka svakog lica koje koristi onlajn usluge i rješenja kompanije.
 
Prikupljeni lični podaci i obrada ličnih podataka će biti izvršeni uz ustanovljene adekvatne fizičke i mjere sigurnosti informacionog sistema. Kada se lični podaci prikupljaju i obrađuju nakon dobijanja pristanka, podaci će se obraditi dok lice ne obavijesti kompaniju o jasnom povlačenju pristanka sa svoje strane.
 
Nijedan dio prikupljenih ličnih podataka se neće prenositi drugoj državi.
 
Pristup ličnim podacima je odobren od strane kompanije Gorenje d.o.o. Podgorica, i omogućen je samo ovlašćenim licima. Nakon pohranjivanja podataka, na njima se ne vrši automatizovano obrađivanje ili profilisanje.
 
U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi kontrole i procesuiranja ličnih podataka, možete nam poslati email na sledeću adresu: nikola.rajovic@gorenje.com
 
Ako želite da prijavite zloupotrebu vezano za procesuiranje i kontrolu ličnih podataka od strane Gorenje d.o.o. Podgorica, možete kontaktirati nadležnu instituciju:
 
Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
 
Muhamed Gjokaj, predsjednik Savjeta Agencije
Agencija za zaštitu ličnih podataka
Ul. Kralja Nikole br. 2
Savjet / tel/fax: +382 20 634 883
Direktor / tel/fax: +382 20 634 884
Zaštita ličnih podataka / tel: +382 20 634 894, +382 20 623 863
Slobodan pristup informacijama / +382 20 621 506
E-mail: azlp@t-com.me